Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Content schrijver

Content

 1. Schrijver zal de content zelf produceren. Dit houdt in dat teksten niet geheel of gedeeltelijk van een andere website mag worden gekopieerd en geclaimd als zelf geschreven worden.
 2. Content wordt na inlevering eigendom van Herojo Next-Level. Schrijver kan hierop geen aanspraak meer maken.
 3. Het is niet toegestaan geschreven content, of delen hiervan, voor eigen gebruik te gebruiken of door te verkopen.*

Gebruik van de sheet

Bij gebruik van de sheet dien je met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • Bij datum wordt altijd de datum van vandaag ingevuld, ook al is het 10 voor 12 uur. Deze datum mag niet zonder overleg worden aangepast door de content schrijver.
 • In de sheet mag de naam van een andere schrijver niet worden verwijderd en de tekst worden geclaimd als eigen.
 • In de sheet mag er niets worden aangepast aan de opdracht zoals deze door Herojo is geplaatst. (dus titel, aantal woorden, tekstcode of opmerkingen)

Uitbetaling

 • Voor elk geschreven woord ontvang schrijver 1 cent, ex eventuele bonussen.
 • Alle geschreven tussen maandag 00:01 uur en zondag avond 23:59 uur worden op de eerstvolgende dinsdag uitbetaald, indien goedgekeurd.
 • Afgekeurde teksten worden retour gestuurd en kunnen worden aangepast wanneer ze in de volgende betaalronde mee gaan. Dit gebeurt door op de drive AANPASSEN voor de tekst te zetten. Zie werkwijze drive. Je hebt dan 24 uur de tijd om de tekst aan te passen. Anders wordt deze volledig afgekeurd.
 • Indien het een privé opdracht betreft of een persoonlijke opdracht, dan worden de teksten alleen uitbetaald indien de deadline is gehaald of de fase is afgerond, tenzij anders overeengekomen.
 • Betalingen geschieden elke dinsdag.
 • Betalingen geschieden altijd via de bank, op een bankrekening welke op naam van schrijver staat.
 • Indien een tekst achteraf toch alsnog wordt afgekeurd en wel al is uitbetaald, zal deze in de eerstvolgende ronde worden ingehouden.
 • Bonussen en andere werkzaamheden worden ook op dinsdag uitbetaald, hiervoor geld dezelfde looptijd.
 • Schrijver is zelf verantwoordelijk voor eventuele aangifte bij belastingdienst, uitkeringsinstantie, werkgever of andere instanties. Herojo voert geen loonadministratie aangezien schrijver niet in dienst is van Herojo.

Algemeen

 • Het is niet toegestaan als content schrijver om zelf contact op te nemen met een opdrachtgever, indien deze bekend is.*
 • Na beëindiging van onze samenwerking is het niet toegestaan om binnen 120 dagen een soortgelijke functie uit te voeren bij een andere opdrachtgever of als zelfstandige.*
 • Na beëindiging van de samenwerking is het niet toegestaan om bedrijfsgevoelige informatie van Herojo naar buiten te brengen*
 • Schrijver zal nooit en ten nimmer Herojo in een kwaad daglicht stellen of negatief promoten.*

Werk niet kunnen afronden of deadlines

 • Bij problemen dit graag zo spoedig mogelijk aangeven, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 • Indien schrijver ziek wordt, word dit binnen 24 uur gemeld. Dit kan via de website www.werkenbijherojo.nl
  Wij accepteren alleen ziekmeldingen per mail of whatsapp als schrijver zelf niet meer in staat is te reageren. Bijvoorbeeld bij ziekenhuis bezoek.
 • Bij langdurig ziek zal schrijver tijdelijk op “lezer” worden gezet in de sheet, of tijdelijk worden verwijderd om het overzichtelijk te houden.

Beëindiging samenwerking

De samenwerking kan van twee kanten worden beëindigd, zowel van de schrijver kant als Herojo. Herojo zal echter voor deze beëindiging een goede reden moeten aanvoeren. Bijvoorbeeld: Slechte kwaliteit teksten, niet behaalde deadlines, niet behaalde targets, niet nakomen van andere voorwaarden uit deze algemene voorwaarden.

Beëindiging na strikes (vinkjes)

Strikes kunnen gehaald worden indien men zich niet aan de voorwaarden houdt. Bijvoorbeeld wanneer een deadline niet wordt gehaald. Bij 3 strikes nemen wij afscheid van elkaar.

Betaling na beëindiging

Geschreven teksten worden uitbetaald indien:

 • Het wekelijkse target is behaald, EN
 • Het een afgeronde opdracht betreft (indien de opdracht in fases wordt verzonden, dan is een afgeronde opdracht de teksten van de lopende fase)
 • De deadline is gehaald
 • De bankgegevens kloppen en niet verschillen van toen men de samenwerking met Herojo aanging.
 • Na beeindiging zullen openstaande bedragen 6 weken na het beeindigen worden uitbetaald ivm het verwerken van nog geschreven teksten.

Beëindiging tijdens inwerkperiode of vlak daarna

Indien de samenwerking door Herojo of schrijver tijdens de inwerkperiode of vlak daarna (voor de eerste reguliere betaling) wordt stopgezet zal er enkel een uitbetaling plaatsvinden wanneer er een goede reden is om te stoppen.
Dit kan bijvoorbeeld zijn, overlijden, ziekte, ziekte/overlijden van naasten.
Indien de samenwerking wordt gestopt in verband met slecht geleverd werk zullen de verdiensten enkel worden uitgekeerd indien het totaal van de goedgekeurde teksten 3000 woorden of meer bevat en het target dus is gehaald.

*Bij constatering van deze overtreding beëindigen wij direct de samenwerking en zal er een boete clausule van €500 in rekening worden gebracht.

Contact:

Mail: info@herojo.nl
Whatsapp: 06-18935347
Bellen: 06-18935347